Panevėžio jaunimo mokykla

Sveiki atvykę į Panevėžio jaunimo mokyklos svetainę!

 

Apie mus...
Kontaktai
Bendruomenė
Ugdymas
Mokyklos veikla
Renginiai
Išvykos
Nuorodos
Skelbimai
2 proc. mokyklai

 

 

Pranešimas apie Panevėžio jaunimo mokyklos ir Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, pranešame apie parengtą reorganizavimo sąlygų aprašą.

Reorganizuojamas juridinis asmuo – Panevėžio jaunimo mokykla; teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; buveinės adresas – Ramygalos g. 18, Panevėžys; juridinio asmens kodas – 195272371; duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (Panevėžio filialas).

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras; teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; buveinės adresas – Šiaulių g. 60, Panevėžys; juridinio asmens kodas – 191817034; duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (Panevėžio filialas).

Panevėžio jaunimo mokykla reorganizuojama prijungimo būdu, t. y. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. ji prijungiama prie Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro, kuris kaip juridinis asmuo po reorganizavimo tęs veiklą nauju pavadinimu Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Panevėžio jaunimo mokykla. Jos teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiam Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrui.

Su reorganizavimo sąlygų aprašu ir kitais dokumentais galima susipažinti: Panevėžio jaunimo mokykloje, Ramygalos g. 18, Panevėžys, ir Panevėžio suaugusiųjų mokymo centre, Šiaulių g. 60, Panevėžys, darbo dienomis nuo 9 iki 12 ir nuo 13 iki 16 val. iki reorganizavimo pabaigos dienos.

 Panevėžio jaunimo mokyklos direktorius Vidmantas Vilutis                    

Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro direktorius Mindaugas Libikas

Reorganizavimo sąlygos